#IKWASHIER
#IKWASHIER
#IKWASHIER
Mede mogelijk gemaakt door Veronica

Actievoorwaarden fotowedstrijd #IKWASHIER met Koninginnedag

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online fotowedstrijd: #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG. De fototwedstrijd is geïnitieerd door CheapTickets.nl (www.cheaptickets.nl) in samenwerking met Radio Veronica. CheapTickets.nl is een handelsnaam van Travix Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Piet Heinkade 55 (1019 GM). Deze voorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen CheapTickets.nl en iedere deelnemer aan #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG ("Deelnemer").

1.2 De looptijd van de fotowedstrijd #IKWASHIER MET KONIGINNEDAG is 2 april 07:00 uur tot 28 april 2014 12:00 uur. Tot en met 18 april 18:00 uur maak je kans op reischeques twv € 250 en de Koningsreis naar Marrakech. De winnaars worden door Radio Veronica uitgekozen en tijdens het avondprogramma van Mark van der Molen gebeld. De Koningsreis naar Marrakech wordt uitgereikt op Koningsdag 26 april 2014, op de Mariaplaats te Utrecht. Tot en met 28 april 12:00 uur kun je meedoen met de actie en zo veel mogelijk kroontjes sparen voor je foto. De foto met de meeste kroontjes wint de publieksprijs: reischeque twv € 500.

1.3 Op #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG en deze Gebruikersvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.4 CheapTickets.nl is gerechtigd om, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling, tussentijds wijzigingen door te voeren in #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG, waaronder het beeindigen van onderdelen of elementen daarvan en aanpassing van de spelregels of het spelconcept.

1.5 CheapTickets.nl is gerechtigd om de Gebruikersvoorwaarden te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het moment dat deze via de CheapTickets.nl website, ikwashier.nl website of op andere wijze aan de Deelnemer bekend wordt gemaakt. Als je niet met deze of gewijzgide Gebruikersvoorwaarden kunt instemmen, moet je niet (verder) deelnemen aan #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG. We raden je aan regelmatig de Gebruikersvoorwaarden op de site ikwashier.nl of in de Facebook applicatie te controleren op mogelijke wijzigingen.

1.6 CheapTickets.nl is gerechtigd om te allen tijde zonder voorafgaande mededeling Deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG, als naar haar oordeel daartoe aanleiding bestaat. Onder meer in het geval dat een Deelnemer handelt in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden of bij onrechtmatige beinvloeding van #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG, of een poging daartoe, op welke wijze dan ook.

2. Deelname

2.1 Deelname aan #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG staat voor iedereen met een Facebook profiel open met een minimum leeftijd van 18 jaar.

2.2 Medewerkers van CheapTickets.nl dan wel Travix BV zijn niet uitgesloten van deelname. Echter maken zij geen kans op de de reischeques en de reis naar Marrakech.

2.3 Je kunt maar meedoen met één foto.

2.4 Je kunt meedoen aan #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG via www.ikwashier.nl of www.facebook.com/CheapTicketsNederland en vervolgens de stappen van de #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG applicatie te volgen.

2.5 Je kunt als volgt deelnemen aan de actie:

STAP 1
Ga naar www.ikwashier.nl of www.facebook.com/CheapTicketsNederland. Klik op 'Doe Mee' en/of ga de Facebook applicatie #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG binnen.

STAP 2
Je kunt te allen tijden rondkijken bij de ingezonden foto's. Je kunt stemmen uitbrengen op deze ingezonden foto's door "kroontjes" te geven (maximaal 5 kroontjes per Facebook account). Je kunt niet meerdere stemmen uitbrengen op één foto.
Wil je meedoen en een foto uploaden (maximaal 1 foto per deelnemer) dan kan dat. Klik op 'Doe Mee'. Wanneer je nog niet bent ingelogd op Facebook zal je deze eerst doorlopen. Vervolgens wordt gevraagd om de Fanpage van CheapTickets.nl leuk te vinden indien dit nog niet het geval is. Tevens wordt gevraagd om akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden van de #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG applicatie.

STAP 3
Upload een foto door te bladeren door jouw Facebook albums, computer, mobiel of tablet. De foto moet voldoen aan de gestelde voorwaarden genoemd onder paragraaf 2.6.

STAP 4
Er verschijnt een blok met invulvelden. Vul in waar je was op de foto die de meest leuke Koninginnedag vertegenwoordigd. Je vult ook in wanneer dit was (jaartal). Aan de hand hiervan wordt een #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG layer aangemaakt die over jouw foto heenkomt.
Geef tevens in 255 karakters aan waar jij de eerste Koningsdag gaat vieren dit jaar. Deze tekst zal onder je foto worden geplaatst.

Door op 'preview' te klikken verschijnt het voorbeeld van jouw inzending. Niet tevreden over deze inzending, dan kan je kiezen voor een andere foto en doorloop je het proces nogmaals.

Ben je tevreden over jouw inzending stuur deze dan vervolgens in.

STAP 5
Deel direct jouw foto op Facebook op je tijdlijn zodat je zoveel mogelijk stemmen (kroontjes) gaat verzamelen. Je kunt ook verder gaan zonder te delen en op een later moment dit alsnog doen.

Jouw foto is toegevoegd aan de andere inzendingen.

2.6 De voorwaarden van een inzending zijn:
a. Dat deze geen kwetsende woorden danwel beelden mag bevatten.
b. De originele foto (zonder #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG layer) geen tekst mag bevatten.
c. De foto mag geen inbreuk maken op de privacy, eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden.
d. De foto mag geen ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, aanstootgevende, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen, bevatten.
f. De foto mag geen pornografisch materiaal bevatten.

2.7 Door het uploaden van een foto garandeer je:
a. dat je beschikt over alle rechten met betrekking tot deze foto;
b. dat je geen inbreuk maakt op rechten van derden, bijvoorbeeld geportretteerde personen;
c. dat je CheapTickets.nl toestemming geeft voor het openbaar maken van deze foto op internet en/ of andere media.
d. dat je CheapTickets.nl vrijwaardt van alle aanspraken die de gefotografeerde personen en derden zouden kunnen ontlenen aan deze fotografie.

2.8 De foto’s moeten de volgende specificaties hebben:
a. Een bestandsgrootte van min. 150KB en een maximum 10 MB zijn.
b. Aanvaardbare bestandsformaten zijn: Png, Jpg en Pnb

2.9 CheapTickets.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer foto’s niet openbaar te maken of deze te verwijderen uit de wedstrijd en dus uit de facebook applicatie.

2.10 Behalve de gebruikelijke kosten voor toegang tot het internet zijn er geen andere kosten verbonden aan deelname aan #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG.

3. Garanties en aansprakelijkheid

3.1 CheapTickets.nl verleent geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de kwaliteit en beschikbaarheid van #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG. Alle diensten met betrekking tot #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG worden verleend in de staat waarin deze op dat moment verkeren en beschikbaar zijn.

3.2 CheapTickets.nl en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortkomt uit of verband houdt met deelname aan #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van CheapTickets.nl of door haar ingeschakelde hulppersonen of derden.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG komen toe aan CheapTickets.nl

4.2 Deelname omvat het gebruiksrecht om #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG te spelen en resultaten (foto's) te delen met anderen. Ieder ander gebruik van #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG, waaronder het opslaan of weergeven van (delen van) #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG op andere websites of openbaarmaking anderzijds is verboden, tenzij overeengekomen met CheapTickets.nl.

5. Publiciteit

Met jouw deelname aan #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG geef je toestemming aan CheapTickets.nl en aan haar gelieerde partijen om jouw inzending, foto's en motivatie openbaar te maken. Je zult ook voldoen aan alle redelijke verzoeken tot medewerking aan overige promotionele activiteiten en publiciteit ten behoeve van CheapTickets.nl. De aldus verkregen materialen door deelname, waaronder je naam, (portret)foto's, motivatie kunnen naar eigen inzicht op welke wijze dan ook door CheapTickets.nl worden gebruikt voor (toekomstige) promotionele activiteiten, onder meer via internet, print en andere media, zonder dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd.

6. Persoonsgegevens en privacy

6.1 Het verwerken en bewaren van de persoonsgegevens die je in het kader van #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG aan CheapTickets.nl hebt verstrekt worden volgens de geldende privacy wet en regelgeving behandeld.

6.2 CheapTickets.nl slaat je naam en e-mailadres en je behaalde aantal stemmen op voor het communiceren rondom #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG en het eventueel uitreiken van prijzen of het benaderen van een persoon vanwege een bijzondere foto. Tevens wordt uw e-mailadres eenmalig gebruikt om te vragen of u zichzelf wilt inschrijven op de nieuwsbrief van CheapTickets.nl.

7. Prijs

7.1 Radio Veronica belt in het avondprogramma van Mark van der Molen van 14 t/m 18 april iedere dag een deelnemer van #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG. Iedere dagwinnaar ontvangt een CheapTickets.nl reischeque twv € 250. Daarbij maken de 5 dagwinnaars kans op de hoofdprijs: twee vliegtickets naar koningsstad Marrakech (3 overnachtingen).
7.1.1 De tickets zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking en zijn volledig Free Of Charge (taksen en charges inbegrepen);
7.1.2 Maaltijden, excursies, transfers en andere additionele kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen;
7.1.3 De reis dient voor 1 augustus 2014 geboekt te worden;
7.1.4 Reizen binnen 11 maanden na boekingsdatum;
7.1.5 Reisperiode: buiten het hoogseizoen en schoolvakanties, in overleg met CheapTickets.nl en op basis van beschikbaarheid;
7.1.6 De 3 overnachtingen betreffen een tweepersoonskamer in een middenklasse hotel, op basis van logies;
7.1.7 Reis is niet inwisselbaar voor contanten;
7.1.8 Na boeking van de reis is annuleren niet mogelijk; en
7.1.9 Reis is niet overdraagbaar aan derden.

7.2 Radio Veronica kiest dus 5 dagwinnaars uit die allen kans maken op de reis naar Marrakech. Op het Koningsevent te Mariaplaats in Utrecht op zaterdag 26 april 2014 (Koningsdag) wordt de reis naar Marrakech uitgereikt. De dagwinnaars strijden om de hoofdprijs middels een spel op het podium. Ook de reischeques worden op Koningsdag uitgereikt aan alle dagwinnaars.

7.3 Een andere prijs is de publieksprijs Middels kroontjes kun je stemmen sparen voor jouw foto. De foto met de meeste stemmen wint. Er zit geen maximum aan het aantal kroontjes dat je kunt sparen. De foto met de meeste kroontjes op maandag 28 april 2014 12:00 uur wint. De onafhankelijke CheapTickets.nl jury kiest op dit moment de winnaar, gebaseerd op het aantal kroontjes dat er op dit moment weergegeven zijn. De kroontjes die na 12:00 uur binnenkomen zijn niet meer geldig.

7.4 De publiekswinnaar wint een CheapTickets.nl reischeque twv € 500.

7.5 De publieksprijs wordt na afloop van #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG binnen 21 dagen uitgereikt.

7.6 Publiekswinnaar ontvangt persoonlijk bericht.

7.7 Prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen en mogen niet worden doorverkocht of worden overgedragen aan anderen.

8. Jury

8.1 De onafhankelijke jury van de fotowedstrijd bestaat uit 3 medewerkers van CheapTickets.nl. Zij zullen gezamenlijk de winnende foto kiezen: de foto met de meeste kroontjes.

8.2 Over de uitkomsten en juryrapport van deze fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

9. Vragen en klachten

Voor vragen en klachten met betrekking tot #IKWASHIER MET KONINGINNEDAG en deze Gebruikersvoorwaarden kun je contact opnemen met CheapTickets.nl via marketing@cheaptickets.nl.

Disclaimer
CheapTickets.nl streeft naar een zorgvuldig beheer van deze website, maar kan geen volledige controle uitoefenen op de foto’s die derden publiceren via deze site. CheapTickets.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van onjuistheid en/of onrechtmatigheid (inclusief onrechtmatig gebruik door derden) van foto’s die gebruikers op de site publiceren. Ook aanvaardt CheapTickets.nl geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites waarop foto’s mogelijk (verder) worden gepubliceerd. CheapTickets.nl mag na afloop van de wedstrijd de winnende foto’s publiceren op haar website en social media kanalen.

DOE MEE Bekijk alle inzendingen Deel deze actie